Körkort är frihet – Gör din körkortsutbildning hos oss!

Trafikskolan Mitt i Stan, Fredsgatan 17 B, 703 62 Örebro

Tel 019-6110906  E-post: mkr@trafikskolanmittistan.se   Våra öppettider hittar du under Kontakt

Monika Rosenback VD/Trafikskolechef

Monika Rosenback
VD/Trafikskolechef

Vi hjälper och stöttar dig på vägen till körkortet och anpassar utbildningen på bästa sätt för dig.

Om du behöver hjälp med teorin, kan vi erbjuda dig enskild undervisning med extra stöd. Vi använder oss av ett utbildningssätt som innebär att vi helt eller delvis använder bilder istället för text. Vi har goda erfarenheter av att det fungerar bra för personer med läs- och skrivsvårigheter. Det kan även passa för den som har Neuropsykiatriska diagnoser – NPF (ADHD, ADD, Aspergers syndrom m.m.) läs mer här!

Vi har körkortsutbildning för personbil och personbil med tungt släp. Hos oss kan du göra den obligatoriska riskutbildningen, del 1 och 2. Vi har även kurser för dig som ska övningsköra privat. Mer information om våra utbildningar hittar du under rubriken Utbildningar.

Vill du veta mer om oss som jobbar på trafikskolan kan du klicka här!

Välkommen in till oss så berättar vi hur du kan lägga upp din körkortsutbildning!

 

strfacebook